This event will be held in Norwegian. If you are interested to join, please follow the link below the invitation to the registration form.

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft på NILU, Miljødirektoratet og Grønt Punkt Norge samarbeider i forskningsprosjektet PLASTCYCLE. Målet med PLASTCYCLE er å forstå utfordringene knyttet til gjenbruk og resirkulering av plast bedre, spesielt når det gjelder (i) tilstedeværelsen av kjemiske tilsetningsstoffer og forurensninger i plastprodukter, (ii) resirkuleringskvaliteten for forskjellige formål og (iii) utilsiktet resirkulering av kjemikalier i plastprodukter.

Vi vil gjerne invitere deg til et dialogmøte 27.05.2021 kl 10-12, for å presentere prosjektet vårt og få innspill fra plastindustrien.

På agendaen:

  • Hva er PLASTCYCLE? Kort introduksjon til prosjektet, ved NILU
  • Plastforsøpling – regulatoriske tiltak for avfallsreduksjon og materialgjenvinning, ved Miljødirektoratet
  • Hvordan å øke gjenvinning av plastemballasje, ved Grønt Punkt Norge
  • Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025, ved Handelens Miljøfond
  • Interessentdialog –  hva er dine utfordringer?

Vi håper du og din bedrift vil være med og bidra til framtidens bærekraftige løsninger!

Følg denne lenken til påmeldingsskjemaet: https://forms.office.com/r/xmExCeWVAA

One thought on “Stakeholder dialogue meeting 27.5.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *