News

Summary stakeholder meeting

PLASTCYCLE had its first stakeholder dialogue meeting on 27.05.2021. The European Commission has set a target of recycling of 55% of plastic waste by 2025 which seems to be challenging for industries to meet. We invited plastic industries to share with us their challenges regarding the use of recycled plastic in their products and provide us with their suggestions to create a sustainable closed loop for plastics.

In this meeting, NILU introduced PLASTCYCLE. The aim of the project is to map the stock and flows of plastic products and hazardous chemicals within these products in Norway.  Norwegian Environment agency presented a summary of policies and measures for waste reduction and material recycling in Norway, Grønt Punkt Norge presented ways to increase recycling of plastic packaging and Handelens Miljøfond provided a summary of facts and figures about plastic waste in Norway.

Stakeholder dialogue meeting 27.5.21

This event will be held in Norwegian. If you are interested to join, please follow the link below the invitation to the registration form.

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft på NILU, Miljødirektoratet og Grønt Punkt Norge samarbeider i forskningsprosjektet PLASTCYCLE. Målet med PLASTCYCLE er å forstå utfordringene knyttet til gjenbruk og resirkulering av plast bedre, spesielt når det gjelder (i) tilstedeværelsen av kjemiske tilsetningsstoffer og forurensninger i plastprodukter, (ii) resirkuleringskvaliteten for forskjellige formål og (iii) utilsiktet resirkulering av kjemikalier i plastprodukter.

Vi vil gjerne invitere deg til et dialogmøte 27.05.2021 kl 10-12, for å presentere prosjektet vårt og få innspill fra plastindustrien.

På agendaen:

  • Hva er PLASTCYCLE? Kort introduksjon til prosjektet, ved NILU
  • Plastforsøpling – regulatoriske tiltak for avfallsreduksjon og materialgjenvinning, ved Miljødirektoratet
  • Hvordan å øke gjenvinning av plastemballasje, ved Grønt Punkt Norge
  • Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025, ved Handelens Miljøfond
  • Interessentdialog –  hva er dine utfordringer?

Vi håper du og din bedrift vil være med og bidra til framtidens bærekraftige løsninger!

Følg denne lenken til påmeldingsskjemaet: https://forms.office.com/r/xmExCeWVAA