Nyheter

Sammendrag dialogmøte

PLASTCYCLE hadde sitt første interessentdialogmøte 27. mai 2021. EU-kommisjonen har satt et mål om resirkulering av 55% plastavfall innen 2025, noe som ser ut til å kunne by på utfordringer for plastindustrien. Til møtet inviterte vi representanter for plastindustriene til å dele sitt syn på utfordringene med hensyn til bruk av resirkulert plast i deres produkter med oss. Vi ba dem også komme med sine forslag til hvordan man kan skape et bærekraftig lukket kretsløp for plast.

I møtet introduserte NILU prosjektet PLASTCYCLE. Målet med prosjektet er å kartlegge beholdning og strømmer av plastprodukter i Norge, samt farlige kjemikalier i produktene.

Miljødirektoratet presenterte en oversikt over retningslinjer og tiltak for avfallsreduksjon og plastgjenvinning i Norge, Grønt Punkt Norge presenterte forslag til hvordan man kan øke resirkuleringen av plastemballasje, og Handelens Miljøfond ga en oversikt over materialgjenvinning av norsk plastavfall og sine forslag til videre tiltak.

Invitasjon til Dialogmøte 27.5.21

Avdeling for miljøeffekter og bærekraft på NILU, Miljødirektoratet og Grønt Punkt Norge samarbeider i forskningsprosjektet PLASTCYCLE. Målet med PLASTCYCLE er å forstå utfordringene knyttet til gjenbruk og resirkulering av plast bedre, spesielt når det gjelder (i) tilstedeværelsen av kjemiske tilsetningsstoffer og forurensninger i plastprodukter, (ii) resirkuleringskvaliteten for forskjellige formål og (iii) utilsiktet resirkulering av kjemikalier i plastprodukter.

Vi vil gjerne invitere deg til et dialogmøte 27.05.2021 kl 10-12, for å presentere prosjektet vårt og få innspill fra plastindustrien.

På agendaen:

  • Hva er PLASTCYCLE? Kort introduksjon til prosjektet, ved NILU
  • Plastforsøpling – regulatoriske tiltak for avfallsreduksjon og materialgjenvinning, ved Miljødirektoratet
  • Hvordan å øke gjenvinning av plastemballasje, ved Grønt Punkt Norge
  • Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025, ved Handelens Miljøfond
  • Interessentdialog –  hva er dine utfordringer?

Vi håper du og din bedrift vil være med og bidra til framtidens bærekraftige løsninger!

Følg denne lenken til påmeldingsskjemaet: https://forms.office.com/r/xmExCeWVAA