Avdeling for miljøeffekter og bærekraft på NILU, Miljødirektoratet og Grønt Punkt Norge samarbeider i forskningsprosjektet PLASTCYCLE. Målet med PLASTCYCLE er å forstå utfordringene knyttet til gjenbruk og resirkulering av plast bedre, spesielt når det gjelder (i) tilstedeværelsen av kjemiske tilsetningsstoffer og forurensninger i plastprodukter, (ii) resirkuleringskvaliteten for forskjellige formål og (iii) utilsiktet resirkulering av kjemikalier i plastprodukter.

Vi vil gjerne invitere deg til et dialogmøte 27.05.2021 kl 10-12, for å presentere prosjektet vårt og få innspill fra plastindustrien.

På agendaen:

  • Hva er PLASTCYCLE? Kort introduksjon til prosjektet, ved NILU
  • Plastforsøpling – regulatoriske tiltak for avfallsreduksjon og materialgjenvinning, ved Miljødirektoratet
  • Hvordan å øke gjenvinning av plastemballasje, ved Grønt Punkt Norge
  • Materialgjenvinning av norsk plastavfall – 50 % innen 2025, ved Handelens Miljøfond
  • Interessentdialog –  hva er dine utfordringer?

Vi håper du og din bedrift vil være med og bidra til framtidens bærekraftige løsninger!

Følg denne lenken til påmeldingsskjemaet: https://forms.office.com/r/xmExCeWVAA

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *