Velkommen til PLASTCYCLE-nettsidene.

Et stort antall tilsetningsstoffer (additiver) tilsettes forskjellige polymerer for å forbedre kvaliteten på plastprodukter. Noen av disse kjemikaliene klassifiseres som farlige eller særlig bekymringsverdige stoffer, og skal ikke resirkuleres og brukes i nye produkter. Manglende kunnskap og transparens i plastforsyningskjeden kan imidlertid hindre korrekt identifisering og fjerning av disse kjemikaliene i forkant av resirkuleringsprosessen. Plastavfall kan også bli forurenset i avfallsstrømmen, og/eller tilsetningsstoffer kan omdannes til andre giftige stoffer. Samlet sett utgjør mangelen på marked, økonomiske insentiver, effektiv infrastruktur for å samle opp og sortere plast i avfallsstrømmen samt bekymring for kvaliteten på resirkuleringen en systematisk utfordring som hindrer tilstrekkelig resirkulering av plast.

EU-kommisjonen har satt et ambisiøst mål om å øke resirkuleringsgraden av plast til 50% innen 2025 og 100% innen 2030. For å oppnå disse målene er det nødvendig at alle involverte aktører samarbeider om å få til trygg design av produkter og forsvarlig håndtering av plast i avfallsstrømmen.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og går fra 2020-2023.