Møt forskerne bak PLASTCYCLE!

Golnoush Abbasi (ph.d.) er seniorforsker ved NILUs avdeling for miljøeffekter og bærekraft. Hennes ekspertise er innen livssyklusanalyse av kjemikalier og stofflytanalyse. I sin forskning fokuserer hun på lagring og strømmer av farlige kjemikalier i forbrukerprodukter i bruk og avfallsfaser, samt forskrifters og forbruksmønstres innvirkning på miljøskjebnen til farlige kjemikalier på global skala. Hun er prosjektleder for PLASTCYCLE.

Marina Hauser (ph.d.) er postdok ved avdeling for miljøeffekter og bærekraft ved NILU. Hun har doktorgrad i miljøsystemfag, og har sterk bakgrunn i industriell økologi med ekspertise i materialflytmodellering og livssyklusanalyse, spesielt i avfallshåndterings- og behandlingssektoren. I PLASTCYCLE-prosjektet vil hun evaluere strømmer av plast i Norge, og analysere forskjellige resirkuleringsscenarier.

Cristina Guerreiro (ph.d.) er forskningsdirektør i avdeling for miljøeffekter og bærekraft på NILU. Hun har 25 års erfaring med å produsere evidensbasert kunnskap til støtte for informert beslutningstaking iht prioriteter og løsninger innen miljø og klima. Hun har jobbet med FNs miljøprogram (UNEP), EU (Det europeiske miljøbyrået og EU-kommisjonen) samt nasjonale og lokale beslutningstakere innen utvikling, implementering og evaluering av beslutningsprosesser og tiltak relatert til miljø og klima. Hun leder arbeidspakken for stakeholder-engasjement og “oversettelsen” fra vitenskapelige resultater til formuleringen av effektive politiske tiltak.

Evert Bouman (ph.d.) er seniorforsker ved NILUs avdeling for miljøeffekter og bærekraft. Hans hovedekspertise ligger i utvikling og bruk av miljørelaterte konsekvensutredningsmodeller basert på livssyklusanalyse, input-output-analyse og materialflytanalyse. I PLASTCYCLE-prosjektet leder han arbeidspakken om livssyklusanalyse og scenarioanalyse av avfallshåndteringsprosesser.

Biplab K Datta (ph.d.) er innovasjonsdirektør ved NILU, med ekspertise innen innovasjonsprosesser og innovasjonsprosjektledelse. Dr. Datta har vært involvert i flere revolusjonerende teknologiske utviklingsprosjekter for ulike industrier i Norge. Han er bransjekontakt for PLASTCYCLE-prosjektet.

Dorte Herzke (ph.d.) er seniorforsker i avdeling for miljøkjemi i NILU i seksjon for Arktisk kjemi i Tromsø, Framsenteret. Hun er analytisk kjemiker med miljøkjemi kompetanse og har jobbet i mer enn 10 år med mikroplast og additiver i miljøet. Hun fokuserer på forskning på transport og skjebne av plastpartikler og additiver i miljøet samt hvordan de påvirker økosystemet inkludert mennesker.